Geodezyjna obsługa dużej inwestycji

Każdą inwestycje obsługujemy kompleksowo, począwszy od wznowienia granic, przez makroniwelacje aż po tyczenie sieci uzbrojenia terenu. Ta nie była wyjątkiem od tej reguły. Największym wyzwaniem projektu była obsługa konstrukcji żelbetowych, ponieważ hala opiera się na aż 126 słupach, na których matowany jest przygotowany wcześniej układ. Całą sztuką jest osiągnięcie dokładności umiejscowienia słupów na tyle by wszystkie elementy przedsięwzięcia ze sobą współgrały. Konstrukcja jest wykonywana wcześniej zgodnie z założeniami i wytycznymi projektu, więc wdrożenie jej na placu budowy było niełatwym zadaniem. Tolerancja błędu na jednym przęśle wynosiła 1cm na górze słupa, a przy tak małych odległościach nie ma miejsca na popełnienie jakiegokolwiek błędu.  

Zdjęcia z realizacji

Poniżej przedstawiamy krótką dokumentację przebiegu projektu w formie zdjęć