Mapy do celów projektowych

Chcąc rozpocząć prace konstrukcyjne nad nowym budynkiem w Polsce, należy obowiązkowo posiadać mapę do celów projektowych. Jest to precyzyjna dokumentacja geodezyjna, bazująca zazwyczaj na aktualnej mapie zasadniczej. Ponadto, zawiera ona również między innymi wyznaczone przez specjalistę linie, które rozgraniczają obszary o różnym przeznaczeniu, a także rozmieszczenie zieleni wysokiej i innych obiektów określonych przez projektanta.

Nasze usługi geodezyjne w Olsztynie i okolicach obejmują tworzenie właśnie tego rodzaju dokumentów. Ponadto, dokonujemy również aktualizacji map pośredniczych. Zapraszamy do współpracy!