Oferta

Wszyscy nasi klienci zostaną odpowiednio poprowadzeni przez cały proces budowlany. Możemy zająć się podziałem lub wznowieniem granic nieruchomości, wytyczeniem obiektów w terenie, wykonaniem map do celów projektowych czy też regularną obsługą budowy. Realizujemy także inwentaryzację powykonawczą. Dla wygody naszych klientów, zwłaszcza tych budujących po raz pierwszy, współpracujemy z szerokim gronem profesjonalistów z różw. W ramach naszych usług podejmujemy się:
 • aktualizacji map zasadniczych,
 • wytyczenia sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji, gazu, wody, prądu), budowli ziemnych, dróg itp. na gruncie budynków,
 • aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
 • wznowienia granic (okazania),
 • geodezyjnej obsługi budownictwa w czasie procesu realizacyjnego (np. pionowanie słupów czy tyczenie osi ścian na wyższych kondygnacjach)
 • pomiarów powierzchni mieszkań, biur i innych obiektów kubaturowych
 • podziałów nieruchomości, połączeń i podziałów, połączeń,
 • wykonania map do celów projektowych,
 • pomiarów powierzchni obiektów terenowych, pomiarów objętości hałd i wyrobisk,
 • różnych, nawet nietypowych prac geodezyjnych np. pomiarów elewacji, pomiarów geodezyjnych stanowisk archeologicznych i przyrodniczych stanowisk dokumentacyjnych.